สถานที่น่าเที่ยวในประเทศอินเดียสถานที่น่าเที่ยวในประเทศอินเดีย

ทัชมาฮาลสถานที่ที่น่าไปเมื่อมาเยือนอินเดีย ทัชมาฮาลสามารถเรียกอีกชื่อนึงว่า อนุสรณ์สถานแห่งความรักเป็นอนุสรณ์สถาน ตั้งอยู่ที่เมืองอัครา ริมฝั่งแม่น้ำยมุนา


เป็นสถานที่ที่จัดอยู่ในหมวดหมู่  7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เป็นสุสานหินอ่อนสีขาว ศิลาแลง ประดับดับด้วยเครื่องเพชร พลอย หิน โมราและเครื่องประดับจากมิตรในแต่ละประเทศ กว้างและยาวด้านละ 100 เมตร สูง 60 เมตร บริเวณด้านหน้ามีทัชมาฮาลมีสนามหญ้าที่กว้างใหญ่ มีทางเดินสู่อาคาร 4 ทาง มีน้ำพุและสระน้ำเรียงยาว ใช้เวลาในการสร้างถึง 22 ปี ตามแบบสถานปัตยกรรมโมกุลของอินเดียและอาหรับเปอร์เซียนมุสลิม ใช้ช่างและคนงานการสร้างมากถึง 20,000 คน ทุกสัดส่วนของสุสานมีความสมมาตรในทุกๆส่วนและวิจิตรงดงานที่สุด ถูกสร้างขึ้นโดยสมเด็จพระจักรพรรดิชาห์ ชะฮัน ผู้มีรักมั่นคงต่อพระมเหสีของพระองค์ นามว่า มุมตัซ มาฮาล ซึ่งสินพระชนม์ หลังจากการให้กำเนิดทายาทคนที่ 14 เพียง 60 นาที การตายของพระมเหสีที่เป็นที่รักมากที่อยู่กินด้วยกันมาถึง 18 ปี ทำให้สมเด็จพระจักรพรรดิชาห์ ชะฮัน โศกเศร้าอยู่ถึง 2 ทศวรรษ ราชสมบัติส่วนใหญ่ของพระองค์หมดไปกลับการสร้างอนุสรณ์สถานแห่งความรักของทั้งสอง หลังจากสร้างทัชมาฮาลเสร็จในปี คริสตศักราช 1658 พระโอรสองค์ที่ 1 นามว่า ออรังเซบ ได้เห็นว่าพระบิดาใช้ทรัพย์สมบัติไปมากมายมหาศาล จึงได้คิดชิงบัลลังก์จากพระบิดาแล้วได้จับสมเด็จพระจักรพรรดิชาห์ ชะฮัน ไปคุมขังในป้อมอัครา สมเด็จพระจักรพรรดิชาห์ ชะฮัน ทำได้เพียงยืนเขย่าเท้ามองมายังทัชมาฮาลและรำพึงรำพันถึงพระมเหสีมุมตัซ มาฮาล ผ่านกรงขังเหล็กที่ถูกขังอยู่ทุกวัน วันแล้ววันเล่าเป็นเวลานานถึง 8 ปี และได้สิ้นพระชนม์ลงในคริสตศักราช 1666 แม้ยามที่พระองค์สินพระชนม์เวลาก่อนพระองค์สิ้นใจ ก็ยังมองมาที่อนุสรณ์สถานแห่งนี้ โดยที่มือยังคงจัดกรงเหล็กไว้ ก่อนสิ้นลมใจสุดท้าย พระศพของพระองค์ได้ถูกนำมาประดิษฐานไว้ในทัชมาฮาลเคียงข้างพระมเหสีที่ท่านทรงรักตลอดกาล ปัจจุบัน ทัชมาฮาลจะสวยงามมาในช่วงพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกเพราะแสงจากดวงอาทิตย์สาดส่องมากระทบกับหินอ่อนสีขาวนวลเป็นภาพที่ติดตึงใจมาก หากมาเที่ยวอินเดียแล้วไม่มาชมทัชมาฮาลที่เป็นหนึ่งในสิ่งมหัจรรย์แล้วก็คงจะมาไม่ถึงแน่นอน